Célkitűzés

Az Alapítvány alapvető célja (alapcél), hogy a korszellemnek megfelelően népszerűsítse a művészetek különböző fajtáit és a modern világ adta lehetőségek kihasználásával, művészetükben fejlessze az ,,Y” és „Z” generációs fiatal alkotókat a digitális integráció területén.

Alapítványunk online és offline IT edukációval kíván segíteni a fiatal feltörekvő művészeknek abban, hogy a modern világ digitalizációjával és a folyamatosan fejlődő technológia kihasználásával tudják a képességeiket fejleszteni és ezáltal lehetőségük nyíljon a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre illetve a művészeti kiteljesedésre.

Digitális Edukáció

+ Részletek

Modern művészetek népszerűsítése az „Y” és „Z” generációs fiatalok számára.

Fiatal alkotók online és offline IT edukálása és művészetük digitális integrálása.

Művészeti alkotások digitális adaptációjának és felhasználhatóságának elősegítése.

h

Szakmai Képzések

+ Részletek

Szakmai, művészi és oktatói háttér biztosítása, e háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel elősegítése.

Online képzések biztosítása, az „Y” és „Z” generáció biztos elérése érdekében és jelenlegi oktatási rendszer hiányosságainak kiegészítése a kulturális képzések és az informatika területén.

Hiánypótlónak tekinthető előadások szervezése, amelyek a hagyományos oktatási rendszerben jelenleg nem elérhetőek, mint például mentális egészséggel kapcsolatos ismeretek (önismeret, önbizalom fejlesztés, időmenedzsment), pénzügyi és munkajogi alapismeretek (pénzügyi menedzsment, adó menedzsment).

Fiatal művészek körében a freelancer/digitális nomád életmód népszerűsítése, biztosítva ezzel az esetleges jövőbeli lezárások, karanténok, egyéb gazdasági visszaesések esetén fellépő munkanélküliség növekedésének csökkentését.

/

Rendezvényszervezés

+ Részletek

Rendezvények, szakmai bemutatók, kiállítások, előadások, vetítések, workshop-ok, koncertek szervezése a fiatalok személyes fejlődésére való hajlam ösztönzése és közösségépítés céljából; továbbá alkotó-munkáik népszerűsítésére történő lehetőségek biztosítása fizikálisan vagy online megtartott kiállítások formájában.

Z

Életpályamodell

+ Részletek

Elsődlegesen hazai vállalatokkal való szakmai együttműködés a munkaerőhiány csökkentése érdekében, továbbá ennek megfelelően a vállalati igények felmérése és célirányos képzések, tréningek szervezése.

Fiatal mentoráltak ösztönzése a hazai vállalati szférában való elhelyezkedésben, ezzel erősítve bennük a nemzeti öntudat és a hazai gazdaságfellendítés iránti felelősségérzetüket.

w

Nemzetközi Kapcsolatok

+ Részletek

Európai Uniós országok hasonló non-profit szervezeteivel való kapcsolatfelvétel, testvérkapcsolat kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, művészeti- és egyéb kulturális rendezvényeken való közös részvétel.

Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és művészet-ápolás.

Közösségépítés

+ Részletek

Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása karöltve a művészetek iránti fogékonyságra való ösztönzéssel.

Az alapítványi célkitűzések folyamatos fejlesztése és a megvalósításukról való gondoskodás, ehhez szükséges feltételrendszer folyamatos biztosítása, bővítése; továbbá az alapítványi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, szélesítése.

Kuratórium

Fehér Ottó

Kuratóriumi tag

Dr. Gera Tamás

Alapító

Strehling Viktor

Kuratórium elnöke

Partnerek / Művészek

NFT

Hiszünk abban, hogy a digitális világ vívmányainak implementálására szükség van a művészetekben is. Az alkotók számára hatalmas és egyedülálló lehetőségeket rejtenek a manapság igen sokat emlegetett NFT-k. Bár maga a jelenség és az alkotások kriptovalutasításának folyamata megosztó, kétségtelenül ez jelenti a művészeti szcéna egyik jövőjét.

Hozzáértő kollégáink készségesen állnak rendelkezésre azon művészek számára, akik ezzel az új irányvonallal is meg szeretnének ismerkedni és a technológiát a munkájuk szolgálatába állítani. Az NFT-k szakmai létrehozásán felül, átfogó marketing támogatást nyújtunk és lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy művészeti közösség tagjaiként értékesíthessék alkotásaikat.

Fontos megjegyeznünk, hogy alapítványunk nem kíván részt venni az NFT piacokon megfigyelhető hype-ok és buborékok kialakításában. Csupán a hozzáadott és tényleges művészeti értékkel rendelkező alkotásokat kívánjuk népszerűsíteni, és biztosítani számukra a digitális kriptovilág adta előnyöket.

Nézz körül Opensea felületünkön!

Támogatás

Támogatásokat különöző módokon tudunk fogadni. Minden anyagi és egyéb jellegű támogatás szigorúan a feltörekvő művészek támogatására fordítódik a fent megjelölt célokkal összhangban.

Támogatási formák

Anyagi jellegű támogatás

Általános célú anyagi támogatás

Anyagi támogatás a fent megjelölt célokra specializálva

Bankszámlaszámunk

Erste Bank Hungary Zrt. – 11600006-00000000-94722134

 

Nem anyagi jellegű támogatások

Befutott művészektől: művészeti alkotás (akár digitális formában), mentori szerepkör, társas kiállítási lehetőség

Galériáknak: megjelenési lehetőség biztosítása művészeinknek, partnerségi keretrendszer kialakítása pártfogoltjainkkal

Cégeknek: céges rendezvényen történő kiállítási lehetőség, gyakorlati pozíciók felkínálása

Kapcsolat

Adatkezelési Tájékoztató

hu_HUMagyar